1. Kademe Yardımcı Antrenör yetiştirme kursu- Balıkesir

1. Kademe Yardımcı Antrenör yetiştirme kursu- Balıkesir

A- A A+


1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR KURSUNUN AŞAĞIDA BELİRTİLEN TARİHLER ARASINDA BALIKESİR’DE YAPILMASI PLANLANMAKTADIR.


1. KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU – 06 – 17 EYLÜL 2018

Önemli Not : Antrenör Kursu Başvuruları E-Devlet internet sitesinden yapılacak olup; E-Devlet üzerinden başvuru yapmayan kursiyerlerimiz kesinlikle kursa alınmayacaktır.

Antrenör Kursuna başvuru yapabilmeniz için E-Devlet şifreniz olması gerekmektedir.            E-Devlet şifreniz yok ise Nüfus Cüzdanınız ile PTT şubelerinden alabilirsiniz. 

E-Devlet üzerinden antrenör kursu başvurusu nasıl yapılır?    TIKLAYINIZZ


1.Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu: 06 - 17 Eylül 2018

Antrenör Yetiştirme Kurslarına katılacak kursiyerlerimiz E-Devlet üzerinden başvuru yaptıktan sonra evraklarını Federasyonumuz Kocatepe Mahallesi Meşrutiyet Caddesi Sunget Apt. No: 22 / 11-12 Kızılay/Çankaya/ANKARA adresine en geç 30 Ağustos 2018 tarihine kadar KARGO ile göndermeleri gerekmektedir. 

Not : E-Devlet üzerinden Son Başvuru tarihi 27 Ağustos 2018 tarihi olup; bu tarihten sonra başvuru kesinlikle alınmayacaktır.

ÖNEMLİ NOT : Adliyeden alınan Adli Sicil Kayıtlarında Sabıka kaydı veya arşiv kaydı olanlar, mahkeme kararlarını Federasyon faksına (0312 311 62 08) fakslamaları ve kursa katılmalarında bir sakınca olmadığının onayı alındıktan sonra kursa başvuru yapmaları ve Kurs ücretlerini yatırmaları gerekmektedir.

KURS ÜCRETİ ÖDEMESİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİ 


1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kurs Ücreti: Toplam 400.00 TL. 

E-Devlet üzerinden ön kayıt yapıldıktan sonra sistem otomatik olarak sizin mail adresinize referans numarası gönderecek olup; o referans numarası ile Para yatırma işlemi Garanti Bankası şubelerinden yapılacaktır. 

Banka Personeline “Spor Federasyonları Ödemesi” olduğunu belirterek, sadece Referans numarasıyla (Federasyon Şube Kodu:710 Hesap Numarası: 6299166) kurs ödemesi yapılacaktır. (Federasyon IBAN Numarası kesinlikle belirtilmeyecektir.)

Aksi takdirde ödemeniz geçerli olmayacaktır.


TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz)

b) Görevini yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak, 

c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımı kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;

ç) 18 yaşını tamamlamış olmak

d) En az siyah kuşak 1. Dan belgesine sahip olmak, 

e 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile Federasyonumuz Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.


Not: Başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki şartların yanında sırasıyla; judo branşında milli sporcu olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek, siyah kemerde üst dan’a sahip olmak ve en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak tercih sebebidir.

12/5/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında milli sporcu belgesine sahip kişilerde birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen şart aranmaz. 

 

 

 

FEDERASYONUMUZCA BAŞVURULARI KABUL EDİLEN KURSİYERLERİN KARGO İLE GÖNDERMELERİ GEREKEN BELGELER

a) Başvuru dilekçesi,  (Dilekçe İçin       TIKLAYINIZ )

b) Nüfus cüzdan fotokopisi veya nüfus kayıt örneği ( QR Kodlu e-devlet üzerinden )

c) Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti (Gençlik Hizmetleri veya Spor İl Müdürlükleri veya Noter tarafından tasdik edilecektir. / Üniversite mezunları ve açıköğretim lisesi mezunları e-devlet üzerinden alacaktır.)

ç) Son 6 ay içinde ay içinde çekilmiş 2 (iki) adet Biometrik vesikalık fotoğraf, 

d) Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Sicil Kaydı Belgesi (6 ay içerisinde Adliyeden ıslak imzalı belge veya e-Devlet’ten alınmış belge)

e) Sağlık raporu (Devlet hastaneleri veya aile hekimliğinden alınabilir, ayrıca “Spor yapmasında sakınca yoktur” ibaresi ile alınması gerekmektedir.)

f) Son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak. (Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden alınması gerekmektedir.)

g) Judo Federasyonu tarafından 2018 yılı için belirlenen 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu bedeli olan 400,00 TL.’yi Federasyonun ilgili hesabına yatırmak (E devlet üzerinden referans numarası alınarak ilgili bankaya yatırılan kurs ücreti dekontu)

ğ) Milli sporcular için milli sporcu belgesinin aslı veya Genel Müdürlük veya Federasyonca onaylı sureti, 
 

1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursunda Temel Eğitim Programında yer alan derslerden muafiyetlik hakkı için; 

a) Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olanlar temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulur. (diploma veya transkriptleri öğrenim gördüğü okul veya noter onaylı)

b) Başka bir spor branşında antrenör kursuna giren ve başarılı olanlar, girdikleri kurs tarihinden itibaren 4 yıl içerisinde açılan aynı kademedeki judo branşında antrenör kurslarına başvurduklarında, temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar. (Antrenörlük diploması, ders saatlerini gösterir çizelge ve notlarını beyan eden ilgili federasyon onaylı bir belge)

c) Başka bir spor dalında üst kademede antrenör belgesine sahip antrenörlerin judo dalında beş yıl içinde daha alt kademedeki antrenör kurslarına katılmaları halinde temel eğitim programlarındaki derslerden muaf tutulur.  (Antrenörlük diploması, ders saatlerini gösterir çizelge ve notlarını beyan eden ilgili federasyon onaylı bir belge)

ç) I. Kademe antrenör kursuna başvuran, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğrenim kurumları dışındaki üniversite mezunları temel eğitim programında yer alan derslerden okuduklarını belgelemeleri halinde (transkript, okul ve noter onaylı) mezuniyetlerinden itibaren beş yıl içinde muaf tutulur.


Özel eğitim derslerinden muafiyet

Judo spor dalında Federasyonca açılmış hakemlik kurslarına katılmış ve hakemliğini belgeleyenler, antrenörlük kurslarında oyun kuralları dersinden muaf tutulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


facebook  google+   twitter 
08 Ağustos 2018 Çarşamba
DİĞER DUYURULAR

TÜMÜ