3. Kademe Kıdemli Antrenör Yetiştirme Kursu 02 - 16 Eylül 2019 tarihleri arasında Edirne' de yapılması planlanmaktadır.

3. Kademe Kıdemli Antrenör Yetiştirme Kursu 02 - 16 Eylül 2019 tarihleri arasında Edirne' de yapılması planlanmaktadır.

A- A A+


JUDO 3. KADEME KIDEMLİ ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSUNUN YETERLİ BAŞVURU OLMASI DURUMUNDA, 02 – 16 EYLÜL 2019 TARİHLERİ ARASINDA EDİRNE’DE YAPILMASI PLANLANMAKTADIR.


Antrenör Kursunun Başvuruları, E-Devlet internet sitesinden yapılacak olup; kursiyer adaylarının istenen evrakları E-Devlet sisteminden eksiksiz olarak yüklemeleri gerekmektedir.  E-Devlet üzerinden başvuru yapmayan ve belgelerini yüklemeyen kişiler kesinlikle kursa alınmayacaktır.

Antrenör Kursuna başvuru yapabilmeniz için, E-Devlet şifrenizin olması gerekmektedir. E-Devlet şifreniz yok ise Nüfus Cüzdanınız ile PTT şubelerinden alabilirsiniz. 

E Devlet Başvuru Rehberi İçin TIKLAYINIZ


E-Devlet üzerinden Kursun Son Başvuru tarihi 26 AĞUSTOS 2019 tarihi olup; bu tarihten sonra başvuru kesinlikle alınmayacaktır.

Antrenör Yetiştirme Kursuna katılacak kursiyerlerimiz E-Devlet üzerinden başvuru yaptıktan ve bütün evraklarını e devlet sistemine yükledikten sonra, istenen evrakları eksiksiz olarak Federasyonumuzun Kocatepe Mahallesi Meşrutiyet Caddesi Sunget Apt. No: 22 / 11-12 Kızılay/Çankaya/ANKARA adresine en geç 28 AĞUSTOS 2019 tarihine kadar Federasyonumuzda olacak şekilde KARGO ile göndermeleri gerekmektedir. 

ÖNEMLİ NOT : Adliyeden veya E devletten Resmi Kurum seçeneği seçilerek alınan Adli Sicil Kayıtlarında Sabıka kaydı veya arşiv kaydı olanların, onaylı mahkeme kararlarını alarak Federasyona kargo ile göndermeleri sonucunda kursa katılmalarında bir sakınca olmadığının onayı alınarak, kursa başvuru yapmaları ve Kurs ücretlerini yatırmaları gerekmektedir.
 

KURS ÜCRETİ ÖDEMESİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİ 


3. Kademe Kıdemli Antrenör Yetiştirme Kursu Ücreti: 750.00 TL. 

Referans Numarası İle Garanti Bankasına Ücret Ödeme Aşamaları

Garanti Bankası

  1. Fatura Ödemeleri Ekranı
  2. 3610 Kurum Koduna (Spor Federasyonları Ödemeler)
  3. T.C. Kimlik No ile Ödeme

 

3. Kademe Kıdemli Antrenör Yetiştirme Kursuna Katılacaklarda Aranılan Şartlar

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz)

b) Görevini yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak, 

c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımı kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;

ç) 18 yaşını tamamlamış olmak

d) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile Federasyonumuz Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.


Not: Başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki şartların yanında sırasıyla; judo branşında milli sporcu olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek, siyah kemerde üst dan’a sahip olmak ve en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak tercih sebebidir.
 

Kursiyerlerin E Devletten başvuru yapıp evraklarını sisteme yükledikten sonra Kargo ile Federasyona Göndermeleri Gereken Belgeler

a) Kurs Başvuru dilekçesi (Dilekçe Örneği İçin TIKLAYINIZ)

b) Nüfus cüzdan fotokopisi veya nüfus kayıt örneği ( QR Kodlu e-devlet üzerinden )

c) Son 6 ay içinde ay içinde çekilmiş 2 (iki) adet Biometrik vesikalık fotoğraf, 

ç) Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti (Gençlik Hizmetleri veya Spor İl Müdürlükleri veya Noter tarafından tasdik edilecektir. / Üniversite mezunları ve açıköğretim lisesi mezunları e-devlet üzerinden alacaktır.)

d) Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Sicil Kaydı Belgesi (6 ay içerisinde Adliyeden ıslak imzalı belge veya e-Devlet’ten alınmış belge)

e) Sağlık raporu (Devlet hastaneleri veya aile hekimliğinden alınabilir, ayrıca “Spor yapmasında sakınca yoktur” ibaresi ile alınması gerekmektedir.)

f) Son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak. (Gençlik ve Spor  İl Müdürlüğünden alınması gerekmektedir.)

g) Judo Federasyonu tarafından 2019 yılı için belirlenen 3. Kademe Kıdemli Antrenör Yetiştirme Kursu bedeli olan 750,00 TL.’nin yatırıldığına dair banka dekontu ( e-devlet üzerinden referans numarası alınarak ilgili bankaya yatırılması gerekmektedir)

ğ) En az Siyah Kuşak 2. Dan Belgesinin Fotokopisi

h) 2. Kademe Antrenör Belgesinin Aslı

ı) 2. Kademede en az iki seminer gördüğüne dair belgenin onaylı sureti (Başka bir kurum tarafından verilmiş bir seminer belgesi ise onaylı sureti, Federasyonumuz tarafından verilmiş bir seminer belgesi ise fotokopisi)

i) 2. Kademede en az iki yıl çalışmış olduğuna dair belgenin aslı (Kulüp veya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden alınacak)

j) Muafiyet Belgesi ( Varsa Teorik derslerden muaf olduğuna dair belge)

 

ANTRENÖR KURSLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR.

1-Katılımcıların kurs ve sınavlarda beyaz judogi giymeleri gerekmektedir.

2 -Kurs ve sınavlarda tori ve ukelerin judogileri nizami ölçülerde olmalıdır.

3- Sınavlarda ukelik yapanlar kursa katılan kursiyerler arasından seçilecektir.

4- Sınavlar derslerin özelliğine göre yazılı, test, sözlü, uygulamalı veya hem yazılı hem de sözlü yapılır.

5 -Sınavlarda 100 lük puan sistemi uygulanır. Başarılı olabilmek için özel ve temel eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından  en az 60 puan ve üstü alınmalıdır.

6- Kursa en fazla bir tam gün veya iki yarım günden fazla katılmayan kursiyerlerin kursla ilişkileri kesilir. Kurs süresince 3 günü geçen raporlar devamsızlıktan sayılır ve kursiyerlerin kursla ilişkileri kesilir.

7- Temel eğitim ve özel eğitim derslerinden muafiyet judo federasyonunun  antrenör eğitim talimatında yer alan   24 ve 25 inci maddelerine göre yapılır.

8- Uluslararası Müsabakalarda dereceye giren sporcular ve görev alan antrenörlerin 1. Kademe antrenör yetiştirme kurslarından muafiyeti ile ilgili düzenleme Judo Federasyonu antrenör eğitim talimatında yer alan 26. Maddenin © bendine göre yapılır.

9-Sınav sonuçları federasyon tarafından ilan edilecektir.

 


facebook  google+   twitter 
06 Ağustos 2019 Salı
DİĞER DUYURULAR

TÜMÜ