Hakem Terfi Sınavları, 07- 08 Eylül 2019 tarihlerinde Ankara' da yapılması planlanıyor.

Hakem Terfi Sınavları, 07- 08 Eylül 2019 tarihlerinde Ankara' da yapılması planlanıyor.

A- A A+


JUDO HAKEM TERFİ SINAVI

07 – 08 EYLÜL 2019/ ANKARA

Federasyonumuzun 2019 yılı faaliyet Programında yer alan Judo Hakem Terfi Sınavı 07 – 08 Eylül 2019 tarihleri arasında yeterli başvuru olması durumunda Ankara’da yapılacaktır.

Kursa katılmak isteyenlerin başvuru dilekçesi ile istenen bütün evrakları hazırlayarak en geç 02 Eylül 2019 tarihine kadar Federasyonumuza kargo ile  ulaştırmaları gerekmektedir.

HAKEM TERFİ ŞARTLARI VE GEREKLİ BAŞVURU EVRAKLARI

1)Müracaat Dilekçesi (Dilekçe için TIKLAYINIZ)

2) Yeni Çekilmiş, Yüzünü Belirgin Şekilde Gösteren 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

3) Dan Belgesi Fotokopisi (İl Hakemliği için en az 1. Dan, Ulusal Hakemlik için en az 2. Dan).

4) Mevcut Hakemlik kademesini gösterir belge fotokopisi

5) T.C. Nolu Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.                                                      

6)Sabıka Kaydı Olmadığına Dair Belge. (Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımı kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,)

7)Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden Alınacak cezası yoktur yazısı.(7.1.1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre Tahkim Kurulu veya Disiplin kurulu tarafından son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmak.)

8) Sağlık Raporu. Hakemlik Görevi yapmasına, seyahat etmesine engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

9) Yükseleceği Hakemlik kademesi için yatırılması gereken ücretin (İl Hakemliği için 550,00 TL, Ulusal Hakemlik için 750,00 TL.) yatırıldığına dair banka dekontu

Hakem Terfi Sınavına katılacaklar ücretlerini Federasyonumuzun Garanti Bankası Atatürk Bulvarı Şubesi Şube Kodu:710 – Hesap No: 6299166 Nolu hesabına yatırarak Dekontlarını ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

AÇIKLAMALAR VE İLGİLİ MEVZUAT MADDELERİ:

Merkez hakem kurulunun seminer ve kurs düzenlemesi

MADDE 28- (1)Hakemlik kademe ve dereceleri şunlardır:

a) Aday hakem

b) İl hakemi

c) Ulusal hakem

ç) Uluslararası hakem

Aday Hakemler

MADDE 29- (2)Aday hakemler illerinde en az 1 yıl denemeye tabi tutulurlar. Gün, ay ve yıl olarak bir tam yılı dolan aday hakemler Merkez Hakem Kurulunun açacağı terfi sınavlarına katılırlar. Başarılı olanlar terfi ederler. Başarı gösteremeyenler yılda en çok bir kere olmak üzere üç defa açılacak kursa katılabilirler Üst üste üç defa başarılı olamayan adayların hakemliği düşer. Bunların aday hakem olabilmeleri için şartları uyanların yeniden aday hakemlik kursuna katılmaları ve başarılı olmaları şarttır.

İl Hakemi

MADDE 30-

(1)Gün, ay ve yıl olarak en az 1 tam yıl aday hakemlik yapmış olanlar; Merkez Hakem Kurulunca yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavdan 100 puan üzerinden en az 75 puan alarak başarı göstermek kaydıyla il hakemliğine terfi ettirilirler. İl hakemleri; İl ve ilçelerinde düzenlenen yarışmaların haricinde yurtiçinde yapılan tüm yarışmalarda hakem olarak görev yapabilirler. Lüzumu halinde yurtiçinde yapılan ulusal yarışmalarda ulusal hakemler gibi görevlendirilebilirler.

Ulusal Hakem

MADDE 31-

(1)Gün, ay ve yıl olarak en az 3 tam yıl il hakemliği yapmış olanlardan, 2. Dan sahibi, Merkez Hakem Kurulunca yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlara tabi tutularak 100 puan üzerinden en az 80 puan alarak ayrıca yine Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılacak olan yabancı dil (İngilizce) sınavında 100 puan üzerinden en az 60 puan alarak başarılı olan il hakemleri ulusal hakemliğe terfi ettirilirler.


facebook  google+   twitter 
16 Ağustos 2019 Cuma
DİĞER DUYURULAR

TÜMÜ

04/02/2020 11:16

1. ve 2. Dan Sınavı…

Sınava katılmak isteyenlerin başvuru dilekçesi ile birlikte aşağıdaki kayıt…


04/02/2020 11:10

1. ve 2. Dan Sınavı…

Sınava katılmak isteyenlerin başvuru dilekçesi ile birlikte kayıt için gerekli…


Gülüş Tasarımı

Soğuk Hava Deposu

Briket Makinası

Scaffolding

Bitcoin Ne Olur

web design

Bebek Gelişimi

Kadın

ankara davetiye

tumblr

Ankara Tüp Bebek

İhale Analiz

man down sistemleri

bebek oyunları

barbie oyunları

diş beyazlatma

cold storage

gülüş tasarımı

göçük düzeltme

web tasarım

Ekap

ankara davetiye

bez çanta

web tasarım

ankara davetiye

İhale Mevzuat

tutap