2. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu 11 - 26 Kasım 2019 tarihlerinde Balıkesir'de açılması planlanıyor

2. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu 11 - 26 Kasım 2019 tarihlerinde Balıkesir'de açılması planlanıyor

A- A A+


JUDO 2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSUNUN YETERLİ BAŞVURU OLMASI DURUMUNDA, 11 – 26 KASIM 2019 TARİHLERİ ARASINDA BALIKESİR’DE YAPILMASI PLANLANMAKTADIR.


Antrenör Kursunun Başvuruları E-Devlet internet sitesinden yapılacak olup; kursiyer adaylarının istenen evrakları E-Devlet sisteminden eksiksiz olarak yüklemeleri gerekmektedir.  E-Devlet üzerinden başvuru yapmayan kişiler kesinlikle kursa alınmayacaktır.

Antrenör Kursuna başvuru yapabilmeniz için E-Devlet şifrenizin olması gerekmektedir. E-Devlet şifreniz yok ise Nüfus Cüzdanınız ile PTT şubelerinden alabilirsiniz. 

E Devlet Başvuru Rehberi İçin TIKLAYINIZ

E-Devlet üzerinden antrenör kursu başvurusu nasıl yapılır www.judo.gov.tr isimli web sayfamızda kurs haberinde mevcuttur.

E-Devlet üzerinden Son Başvuru tarihi 01 Kasım 2019 tarihi olup; bu tarihten sonra başvuru kesinlikle alınmayacaktır.

Antrenör Yetiştirme Kurslarına katılacak kursiyerlerimiz E-Devlet üzerinden başvuru yaptıktan ve bütün evraklarını e devlet sisteminden yükledikten sonra, istenen evrakları eksiksiz olarak Federasyonumuzun Kocatepe Mahallesi Meşrutiyet Caddesi Sunget Apt. No: 22 / 11-12 Kızılay/Çankaya/ANKARA adresine en geç 04 Kasım 2019 tarihine kadar KARGO ile göndermeleri gerekmektedir. 
 

KURS ÜCRETİ ÖDEMESİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİ 

2. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu Ücreti: 600.00 TL. 

Referans Numarası İle Garanti Bankasına Ücret Ödeme Aşamaları

Garanti Bankası

  1. Fatura Ödemeleri Ekranı
  2. 3610 Kurum Koduna (Spor Federasyonları Ödemeler)
  3. T.C. Kimlik No ile Ödeme

2. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursuna Katılacaklarda Aranılan Şartlar

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz)

b) Görevini yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak, 

c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımı kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;

ç) 18 yaşını tamamlamış olmak

d) En az siyah kuşak 1. Dan belgesine sahip olmak, 

e 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile Federasyonumuz Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

Not: Başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki şartların yanında sırasıyla; judo branşında milli sporcu olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek, siyah kemerde üst dan’a sahip olmak ve en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak tercih sebebidir.

12/5/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında milli sporcu belgesine sahip kişilerde birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen şart aranmaz. 
 

Başvuruları Kabul Edilen Kursiyerlerin Kargo ile Federasyona Göndermeleri Gereken Belgeler


a) Başvuru dilekçesi,  (Dilekçe İçin TIKLAYINIZ)

b) Nüfus cüzdan fotokopisi veya nüfus kayıt örneği ( QR Kodlu e-devlet üzerinden )

c) Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti (Gençlik Hizmetleri veya Spor İl Müdürlükleri veya Noter tarafından tasdik edilecektir. / Üniversite mezunları ve açıköğretim lisesi mezunları e-devlet üzerinden alacaktır.)

ç) Son 6 ay içinde ay içinde çekilmiş 2 (iki) adet Biometrik vesikalık fotoğraf, 

d) Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Sicil Kaydı Belgesi (6 ay içerisinde Adliyeden ıslak imzalı belge veya e-Devlet’ten alınmış belge) (Adliyeden veya E devletten Resmi Kurum seçeneği seçilerek alınan Adli Sicil Kayıtlarında Sabıka kaydı veya arşiv kaydı olanların, onaylı mahkeme kararlarını alarak Federasyona kargo ile göndermeleri sonucunda kursa katılmalarında bir sakınca olmadığının onayı alınarak, kursa başvuru yapmaları ve Kurs ücretlerini yatırmaları gerekmektedir.)


e) Sağlık raporu (Devlet hastaneleri veya aile hekimliğinden alınabilir, ayrıca “Spor yapmasında sakınca yoktur” ibaresi ile alınması gerekmektedir.)

f) Son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak. (Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden alınması gerekmektedir.)

g) Judo Federasyonu tarafından 2019 yılı için belirlenen 2. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu bedeli olan 600,00 TL.’yi Federasyonun ilgili hesabına yatırmak (E devlet üzerinden referans numarası alınarak ilgili bankaya yatırılan kurs ücreti dekontu)

ğ) En az Siyah Kuşak 1. Dan Belgesinin Fotokopisi

h) 1. Kademe Yardımcı Antrenör Belgesinin Aslı

ı) 1. Kademede en az bir seminer gördüğüne dair belgenin onaylı sureti

i) 1. Kademede en az bir yıl çalışmış olduğuna dair belge (Kulüp veya resmi kurumlardan)

j) Muafiyet Belgesi ( Varsa Teorik derslerden muaf olduğuna dair belge)

k) Milli sporcular için milli sporcu belgesinin onaylı sureti, 

Not: 1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursundan muaf tutularak 2. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursuna girebilmek için;

Türkiye Judo Federasyonu Antrenör Eğitim Talimatının 26. Maddesinin c) bendine göre;

 MADDE 26-(1) Judo spor dalında;

c) Büyükler Dünya Şampiyonası, Ordulararası Dünya Şampiyonası, Büyükler Dünya Kupası, Akdeniz Oyunları, Büyükler Avrupa Şampiyonası ve Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunlarında ilk üç dereceye giren sporcular, birinci kademe antrenör yetiştirme kursundan muaf tutularak II. kademe antrenör yetiştirme kursuna, katılırlar.

 Yukarıda belirtilen şartları taşıyan antrenörler için bu Talimatın 9 uncu maddesinde yer alan seminere katılma ve çalışma süresi şartları aranmaz.

Yukarıda belirtilen şarttan faydalanacak kursiyerlerin, bahse konu müsabakalarda ilk üç dereceye girdiklerini gösteren milli sporcu belgeleri ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

ANTRENÖR KURSLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR.

1-Katılımcıların kurs ve sınavlarda beyaz judogi giymeleri gerekmektedir.

2 -Kurs ve sınavlarda tori ve ukelerin judogileri nizami ölçülerde olmalıdır.

3- Sınavlarda ukelik yapanlar kursa katılan kursiyerler arasından seçilecektir.

4- Sınavlar derslerin özelliğine göre yazılı, test, sözlü, uygulamalı veya hem yazılı hem de sözlü yapılır.

5 -Sınavlarda 100 lük puan sistemi uygulanır. Başarılı olabilmek için özel ve temel eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından  en az 60 puan ve üstü alınmalıdır.

6- Kursa en fazla bir tam gün veya iki yarım günden fazla katılmayan kursiyerlerin kursla ilişkileri kesilir. Kurs süresince 3 günü geçen raporlar devamsızlıktan sayılır ve kursiyerlerin kursla ilişkileri kesilir.

7- Temel eğitim ve özel eğitim derslerinden muafiyet judo federasyonunun  antrenör eğitim talimatında yer alan   24 ve 25 inci maddelerine göre yapılır.

8- Uluslararası Müsabakalarda dereceye giren sporcular ve görev alan antrenörlerin 1. Kademe antrenör yetiştirme kurslarından muafiyeti ile ilgili düzenleme Judo Federasyonu antrenör eğitim talimatında yer alan 26. Maddenin © bendine göre yapılır.

9-Sınav sonuçları federasyon tarafından ilan edilecektir.

 


facebook  google+   twitter 
07 Ekim 2019 Pazartesi
DİĞER DUYURULAR

TÜMÜ

Gülüş Tasarımı

Soğuk Hava Deposu

Briket Makinası

Scaffolding

Bitcoin Ne Olur

web design

Bebek Gelişimi

Kadın

ankara davetiye

tumblr

Ankara Tüp Bebek

İhale Analiz

man down sistemleri

bebek oyunları

barbie oyunları

diş beyazlatma

cold storage

gülüş tasarımı

Ekap

ankara davetiye

bez çanta

web tasarım

ankara davetiye

İhale Mevzuat

tutap