2. Kademe Temel Antrenör Kursu Uygulama Eğitimi; 05 - 15 Şubat 2021 Ankara'da yapılacak

2. Kademe Temel Antrenör Kursu Uygulama Eğitimi; 05 - 15 Şubat 2021 Ankara'da yapılacak

A- A A+


2. KADEME TEMEL ANTRENÖR KURSU UYGULAMA EĞİTİMİ 05 Şubat-15 Şubat 2021 / ANKARA

Federasyonumuzun 2021 yılı faaliyet programında yer alan; 2.kademe Temel  Antrenör Kursu Uygulama Eğitimi  yeterli başvuru olması durumunda, 05 Şubat-15 Şubat  2021  tarihleri arasında Ankara  ilinde  yapılacaktır.

Kursun yapılacağı yer: Judo Federasyonu Merkez Binası Spor Salonu – Gayret Mah. Aşık Çelebi Caddesi No: 9 / A Yenimahalle - Ankara

Tarih: 05 Şubat - 15 Şubat  2021  / ANKARA

Katılım ücreti: 600 TL.

En az/en fazla katılımcı sayısı: 10--80

Başvuru yeri: Spor Bilgi Sistemi

Spor Bilgi Sistemi Ön Kayıt Başvuru tarihleri: 15 – 27 Ocak 2021

Başvuru sonuçlarının açıklanması: 02.02.2021

UYGULAMA EĞİTİMİ KATILIM ŞARTLARI

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

3) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül bulunmamak.

4) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından mahkûm olmamak.

5) En az 20 yaşında olmak (Gün, Ay, Yıl itibariyle 19 yaşını bitirip 20 yaşından gün almış olmak)

6) Judo Federasyonu Antrenör Eğitim Talimatının 16.maddenin 3 - b bendi hükümleri gereğince Judo branşında en az 2. Dan sahibi olmak. (30 Kasım - 15 Aralık 2020 tarihleri arasında 2. Dan sınavına katılarak başarılı olanların, 2. Kademe Temel Antrenör Kursu Uygulama Eğitimi başvurusunda 2. Dan belgesi yerine; 2. Dan Beyanı dilekçesini eksiksiz şekilde doldurarak yüklemeleri yeterli olacaktır. 2. Dan Beyanı dilekçesi için TIKLAYINIZ...)

7) Judo Federasyonu Antrenör Eğitim Talimatının 7. Maddesinin 1- e bendi hükümleri gereği 13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği ile federasyonların disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak şartıyla bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak.

8) Judo Federasyonu Antrenör Eğitim Talimatının 17.madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla aynı veya daha üst kademedeki temel eğitim sınavından başarılı olmak.

(9) Judo Federasyonu Antrenör Eğitim Talimatının 7. Maddesinin 1- e bendinde yer alan hüküm; dopingle mücadele kural ihlali sebebiyle iki yıl ve üzeri hak mahrumiyeti cezası alanlar yönünden ceza alınan süre boyunca bu Talimat kapsamında yapılacak antrenör eğitim programlarına katılamama şeklinde uygulanır.

(10) Uygulamalı eğitime başvuran aday sayısının ilan edilen kontenjandan fazla olması halinde yukarıda yer alan koşulların yanında sırasıyla;

a) Judo branşında milli sporcu olmak

b) Judo branşında lisanslı sporcu olmak

c) Judo branşında almış oldukları ulusal ve uluslararası dereceleri belgelemek.

d) Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

e) Üniversite ve Yüksekokul mezunu olmak.

f) Yabancı dil bildiğini belgelemek.

11) Antrenör Eğitim Talimatının 17. Maddesinin 1 – c bendi ve 2 – c bendinde belirtilen şartlara haiz olmak, 2. Kademe Temel Antrenör Kursu Temel Eğitiminden başarılı olmak veya 2. Kademe Besyo Denklik başvurusunda bulunarak başvurusu kabul edilmiş olmak;

a) 2. Kademe Temel Antrenör Kursu Temel Eğitiminden başarılı olarak Uygulama Eğitimine katılacak olan antrenörlerin yatırması gereken ücret 600 TL.’dir.

b) Besyo Denklik başvurusunda bulunup başvurusu onaylanan ve 2. Kademe Uygulama Eğitimine girecek kişiler için yatırılması gereken ücret 200 TL. dir.

c) Antrenör Eğitim Talimatının 17. Maddesinin 1 – c bendi ve 2 – c bendinde belirtilen şartları taşıyan 1. Kademe yardımcı Antrenör Belgesine sahip kişiler, kursa katılım için istenen diğer şartları da taşımaları durumunda 2. Kademe Temel Antrenör Kursu temel eğitimi ve sınavından muaf tutularak uygulama eğitimine katılabilirler. Bu şartları taşıyan kişilerin yatırması gereken ücret 600 TL.’dir.

12) Kursa katılması için onay verilmiş kişilerin Pandemi nedeniyle Kurs Başlama tarihi itibariyle 2 (iki) gün öncesinde Covid-19 Testi yaptırarak, test sonucunu Federasyonumuza e-mail (turkjudo@judo.gov.tr) yoluyla göndermeleri gerekmektedir. 

Uygulama Eğitimi Kurs ücretlerinin aşağıda belirtilen şekilde yatırılması gerekmektedir.

Garanti Bankasına Uygulama Eğitimi Ücret Ödeme Aşamaları

Garanti Bankası

  1. Fatura Ödemeleri Ekranı
  2. 3610 Kurum Koduna (Spor Federasyonları Ödemeler)
  3. Referans No ile Ödeme

Not: Başvuruda bulunanlar arasında adli sicil kaydı olanların, adli sicil kayıt belgelerini ve gerekçeli kararlarını (Federasyonumuz Disiplin Kurulundan görüş alınmak üzere) Federasyonumuza göndermeleri gerekmektedir.

UYGULAMA EĞİTİMİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

1-Katılımcıların uygulama eğitim ve sınavlarında beyaz judogi giymeleri gerekmektedir. Uygulama eğitimi için herkesin en az 2 beyaz judogi getirmesi gerekmektedir.

2-Sınavlarda ukelik yapanlar kursa katılan kursiyerler arasından seçilecektir. Uygulama sınavlarında ve diğer tüm sınavlarda pandemi kuralları gereğince maske takılması zorunludur.

3- Sınavlar derslerin özelliğine göre yazılı, test, sözlü, uygulamalı veya hem yazılı, hem de sözlü olarak yapılır.

4-Hes Kodları ile Pandemi nedeniyle Kurs Başlama tarihi itibariyle 2 gün öncesi alınmış Covid-19 Test sonucu.     

5-Pandemi nedeniyle kursiyerlerin Federasyonumuzun belirleyeceği otelde konaklamaları zorunludur. (Konaklama masrafları kursiyerler tarafından karşılanacaktır.) Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında teorik dersler otelden çıkmadan ders programı dahilinde yapılacaktır. Otel ve konaklama ile ilgili detaylı bilgi önümüzdeki günlerde duyurulacaktır.         


facebook  google+   twitter 
14 Ocak 2021 Perşembe
DİĞER DUYURULAR

TÜMÜ