Online Hakem Terfi Kurs ve Sınavı 16 - 17 Ekim 2021 tarihlerinde yapılacak

Online Hakem Terfi Kurs ve Sınavı 16 - 17 Ekim 2021 tarihlerinde yapılacak

A- A A+


JUDO ONLINE HAKEM TERFİ SINAVI

16 – 17 EKİM 2021

Federasyonumuzun 2021 yılı faaliyet Programında yer alan Judo Hakem Terfi Kursu ve Sınavı 16 – 17 Ekim 2021 tarihlerinde Online olarak yapılacaktır.

Hakem Terfi Kurs ve Sınavına katılmak isteyenlerin başvuru dilekçesi ile istenen bütün evrakları eksiksiz olarak hazırlayarak en geç 12 Ekim 2021 tarihine kadar Federasyonumuza kargo ile ulaştırmaları gerekmektedir. Elden teslim veya kargo dışında hiçbir şekilde evrak kabul edilmeyecektir.

HAKEM TERFİ ŞARTLARI VE GEREKLİ BAŞVURU EVRAKLARI

1)Müracaat Dilekçesi (Örnek Dilekçe İçin TIKLAYINIZ….)

2) Vesikalık Fotoğraf (2 Adet)

3) Dan Belgesi Fotokopisi (İl Hakemliği için en az 1. Dan, Ulusal Hakemlik için en az 2. Dan).

4) Mevcut Hakemlik kademesini gösterir belge fotokopisi

5) T.C. Nolu Kimlik Fotokopisi.                                                                   

6) E-Devletten Resmi Kurum Seçeneği seçilerek alınacak Sabıka Kaydı Olmadığına Dair Belge. (Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımı kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,)

7) E-Devletten Alınacak son 3 yıl içinde sporda ceza almadığına dair karekodlu belge (07.01.1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre Tahkim Kurulu veya Disiplin kurulu tarafından son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmak.)

8) Aile Hekiminden Alınacak Sağlık Raporu (Hakemlik Görevi yapmasına, seyahat etmesine engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak)

9) Yükseleceği Hakemlik kademesi için yatırılması gereken ücretin (İl Hakemliği için    550,00 TL, Ulusal Hakemlik için 750,00 TL.) yatırıldığına dair banka dekontu

Hakem Terfi Sınavına katılacaklar ücretlerini Federasyonumuzun Garanti Bankası Atatürk Bulvarı Şubesi Şube Kodu:710 – Hesap No: 6299166 Nolu hesabına yatırarak açıklama olarak (İl ya da Ulusal Hakemliği Terfi Bedeli) yazdırdıkları Dekontlarını ibraz etmeleri gerekmektedir.

Federasyon Kargo Adresi:

Gayret Mahallesi Aşık Çelebi Caddesi No: 9 / A Yenimahalle / ANKARA

İLGİLİ MEVZUAT MADDELERİ:

Merkez hakem kurulunun seminer ve kurs düzenlemesi

MADDE 28- (1)Hakemlik kademe ve dereceleri şunlardır:

a) Aday hakem

b) İl hakemi

c) Ulusal hakem

ç) Uluslararası hakem

Aday Hakemler

MADDE 29- (2)Aday hakemler illerinde en az 1 yıl denemeye tabi tutulurlar. Gün, ay ve yıl olarak bir tam yılı dolan aday hakemler Merkez Hakem Kurulunun açacağı terfi sınavlarına katılırlar. Başarılı olanlar terfi ederler. Başarı gösteremeyenler yılda en çok bir kere olmak üzere üç defa açılacak kursa katılabilirler Üst üste üç defa başarılı olamayan adayların hakemliği düşer. Bunların aday hakem olabilmeleri için şartları uyanların yeniden aday hakemlik kursuna katılmaları ve başarılı olmaları şarttır.

İl Hakemi

MADDE 30-

(1)Gün, ay ve yıl olarak en az 1 tam yıl aday hakemlik yapmış olanlar; Merkez Hakem Kurulunca yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavdan 100 puan üzerinden en az 75 puan alarak başarı göstermek kaydıyla il hakemliğine terfi ettirilirler. İl hakemleri; İl ve ilçelerinde düzenlenen yarışmaların haricinde yurtiçinde yapılan tüm yarışmalarda hakem olarak görev yapabilirler. Lüzumu halinde yurtiçinde yapılan ulusal yarışmalarda ulusal hakemler gibi görevlendirilebilirler.

Ulusal Hakem

MADDE 31-

(1)Gün, ay ve yıl olarak en az 3 tam yıl il hakemliği yapmış olanlardan, 2. Dan sahibi, Merkez Hakem Kurulunca yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlara tabi tutularak 100 puan üzerinden en az 80 puan alarak ayrıca yine Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılacak olan yabancı dil (İngilizce) sınavında 100 puan üzerinden en az 60 puan alarak başarılı olan il hakemleri ulusal hakemliğe terfi ettirilirler.

HAKEM TERFİ KURSU VE SINAVI UYGULAMA ŞEKLİ

Hakem Terfi Kursu ve Sınavı 16-17 Ekim 2021 tarihleri arasında Zoom üzerinden online yapılacaktır.

İlgili kursumuzun online zoom derslerinde muafiyet söz konusu değildir.

Zoom üzerinden yapılacak derslerde ekran açık olacaktır, MHK tarafından ders süresi boyunca video kaydı yapılacaktır.

Zoom derslerine tüm kursiyerlerin katılması gerekmektedir. Kurs yöneticisi tarafından derslerin başında ve sonunda ekran görüntüleri alınarak yoklama yapılacaktır.

16-17 Ekim 2021 tarihleri arasında derslerimiz zoom uygulaması üzerinden derslerin içeriklerine ve saatlerine göre 09:45 - 17:00 saatleri arasında yapılacaktır.

Dersin başlama saatinden 15 dk. önce kursiyerlerin cep telefonlarına link gönderilecek olup, gönderilen link ile ilgili derse katılım sağlanacaktır.

Sınav kurs sonrasında, kursiyerlere bildirilecek olan gün ve saatte Judo Bilgi Sistemi üzerinden yapılacaktır.


facebook  google+   twitter 
06 Ekim 2021 Çarşamba
DİĞER DUYURULAR

TÜMÜ