Aday Hakem Kurs ve Sınavı 16 - 17 Ekim 2021 Diyarbakır'da yapılması planlanıyor

Aday Hakem Kurs ve Sınavı 16 - 17 Ekim 2021 Diyarbakır'da yapılması planlanıyor

A- A A+


JUDO ADAY HAKEM KURSU VE SINAVI

16 – 17 EKİM 2021 / DİYARBAKIR

Federasyonumuzun 2021 yılı faaliyet Programında yer alan Judo Aday Hakem Kurs ve Sınavı 16 – 17 Ekim 2021 tarihlerinde yeterli başvuru olması durumunda Diyarbakır’da yapılacaktır.

Kursa katılmak isteyenlerin başvuru dilekçesi ile istenen bütün evrakları hazırlayarak en geç 12 Ekim 2021 tarihine kadar Federasyonumuzda olacak şekilde kargo ile ulaştırmaları gerekmektedir. Elden teslim veya Kargo dışında hiçbir şekilde evrak kabul edilmeyecektir.

ADAY HAKEMİ (KURSİYER) OLMA ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER

1)Dilekçe ( TIKLAYINIZ )

2)Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak.

3)T.C. Nolu Kimlik Fotokopisi.

4)18 Yaşından, gün, ay ve yıl olarak küçük,35 Yaşından gün, ay ve yıl olarak büyük Olmamak

5)Yeni Çekilmiş, Yüzünü Belirgin Şekilde Gösteren 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

6)En az Lise Mezunu Olduğunu Gösterir Öğrenim Belgesi.

7)En az 1.Dan Belgesine Sahip Olmak.                                                            

8)Sabıka Kaydı Olmadığına Dair Belge. Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımı kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

9) E-Devletten alınacak cezası yoktur yazısı. (7.1.1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre Tahkim Kurulu veya Disiplin kurulu tarafından son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmak.)

10) Aile Hekiminden Alınacak Sağlık Raporu. (Hakemlik Görevi yapmasına, seyahat etmesine engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak)

11) Judo branşındaki kulüplerin yönetim kurullarında asil veya yedek yönetici, gözlemci, kadrolu veya sözleşmeli antrenörler, faal sporcu ve judo il temsilcisi olanlar hakem kurs ve terfilere katılabilirler, ancak bu görevlerini muhafaza ettikleri sürece illerindeki faaliyetlerde dahil olmak üzere hiçbir hakemlik görevini yapamazlar. Başka Federasyonların Judo branşında görevlendirilecek direktörler ve antrenörler istisna olarak değerlendirilir. Diğer spor dallarında sporculuk yapmak istisna olarak kabul edilir.

12) Veteranlar ve Üniversiteler müsabakası için lisans çıkartıp müsabakaya giren hakemler yukarıda belirtilen faal sporcu kapsamı dışında değerlendirilir.

13) Kurs ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.(500,00 TL.)

Aday Hakem Kursu ve sınavına katılacakların Federasyonumuzun Garanti Bankası Atatürk Bulvarı Şubesi Şube Kodu.710 – Hesap No: 6299166 Nolu hesabına açıklama olarak “Aday Hakem Kursu Ücreti” yazdırılmak suretiyle 500,00 TL‘lik ücret yatırarak Dekontlarını ibraz etmeleri gerekmektedir.

Federasyon Kargo Adresi:

Gayret Mahallesi Aşık Çelebi Caddesi No: 9 / A Yenimahalle / ANKARA


facebook  google+   twitter 
06 Ekim 2021 Çarşamba
DİĞER DUYURULAR

TÜMÜ