7 Temmuz 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28346

STATÜ

Spor Genel Müdürlüğünden:

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZERK SPOR

FEDERASYONLARI ÇERÇEVE STATÜSÜNÜN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR STATÜ

MADDE 1 – 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Statü hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.